Menu

Bewindvoering

Als u zelf niet in staat bent uw financiën te beheren door bijvoorbeeld schulden, kan HR Budgetcoaching & Bewindvoering dit van u overnemen. Het doel van bewindvoering is het beschermen en beheren van uw geld en goederen. De bewindvoerder beheert uw inkomen, zorgt dat de vaste lasten betaald worden, doet uw belastingaangifte, regelt toeslagen en verzekeringen.

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij de kantonrechter een bewindvoerder benoemd. Als bewindvoerder leg ik jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank met een financieel overzicht (rekening en verantwoording). HR Budgetcoaching & Bewindvoering werkt als bewindvoerder in Gelderland en Overijssel.

In een eerste gesprek met u en eventueel een begeleider of familielid, leg ik uit wat het betekent om onder bewind te staan. Daarnaast vertel ik u wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Tijdens dit gesprek zal ik ook een aantal gegevens van u vragen, u ontvangt van mij een overzicht van wat ik nodig heb bij de schriftelijke bevestiging van de afspraak. Als wij besluiten dat ik uw bewindvoerder wordt, vullen we samen een verzoek in voor de rechtbank en sturen dit op. 

Tarieven Bewindvoering

De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgelegd door de LOVCK. Klik hier voor het overzicht. Wanneer u een laag inkomen of een uitkering hebt, is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij uw gemeente. HR Budgetcoaching & Bewindvoering zal deze aanvraag verzorgen. Mail voor vragen naar anja@budgetloket.com of bel naar 06-53900926